Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


kviz_johanka

Zpět na úvodní stránku

Správné odpovědi na soutěžní kvíz z Expedice Johanka z Arku

1. Johanka z Arku pocházela

a) ze šlechtického rodu d'Arc.
b) z rodiny bohatých italských kupců usídlených ve Francii.
c) z chudé rodiny z východní Francie.

2. Johanka z Arku

a) v čele vojska pobila mnoho mužů.
b) svojí přítomností v čele vojska zvyšovala bojovou morálku.
c) se bitev neúčastnila.

3. Během stoleté války mezi Francií a Anglií

a) se udála bitva u Kresčaku, ve které zahynul český král Jan Lucemburský.
b) spojená vojska Francie a Burgundska oblehla Angličany držené Orléans.
c) poskytli čeští husité posily anglickému vojsku proti silně věřící Johance.

4. Angličané se ve stoleté válce proslavili použitím

a) řemdihu a sudlice, které převzali od husitů.
b) prvních děl, která rozprášila francouzské rytíře.
c) dlouhého luku, který dostřelil až 230 metrů.

5. Není pravda, že

a) Johanku zajali Burgunďané a prodali ji Angličanům za 10 000 liber.
b) Johanka se pokusila ze zajetí utéci, dokonce přežila pád z 20metrové věže.
c) během procesu s Johankou, který vedl k jejímu upálení, svědčil i francouzský král Karel VII.

Zpět na úvodní stránku

kviz_johanka.txt · Poslední úprava: 2021/07/21 10:24 autor: filip

Nástroje pro stránku